Σύνολο:   0.00 EUR

'Οροι Χρήσης

 

Η ιστοσελίδα μας θα συλλέγει μόνο πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, επάγγελμα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις e-mail) τις οποίες εσείς οικειοθελώς παρέχετε μέσω e-mail ή μέσω του website . Η ιστοσελίδα μας θα συλλέγει πληροφορίες γενικού περιεχομένου (όπως π.χ. ποιού τύπου browser χρησιμοποιείτε, ποιά αρχεία αναζητάτε, το domain name και τη χώρα από όπου ζητάτε την πληροφόρηση) προκειμένου να βελτιώσει το web site της και να σας εξυπηρετήσει καλύτερα.

Χρήση Πληροφοριών πριν από τη συλλογή οποιασδήποτε πληροφορίας προσωπικού περιεχομένου

Θα παρέχουμε εξηγήσεις για ενδεχόμενη χρήση των στοιχείων αυτών, τους αποδέκτες τους, το δικαίωμα πρόσβασής σας σε αυτά καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης στην παροχή τους. Τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιούνται  για την εξυπηρέτησή σας, την ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας και τον εντοπισμό της πορείας των παραγγελιών σας. Εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μπορεί να αναλαμβάνουν, για λογαριασμό μας,  να συλλέγουν, να παρακολουθούν και να επεργάζονται τέτοιες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει προσωπικές πληροφορίες  ηλεκτρονικά και επιθυμείτε να τις αποσύρετε ή να τις τροποποιήσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  κι εμείς θα ανταποκριθούμε στο μέτρο του δυνατού στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Γονείς και Παιδιά 

Η εταιρεία δεν θα συλλέγει προσωπικά στοιχεία από παιδιά μικρότερα των 18 ετών χωρίς τη συγκατάθεση ενός από τους γονείς ή κηδεμόνα. ΄Οποτε είναι δυνατό, η εταιρεία μας θα δίνει οδηγίες στα παιδιά να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία. Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει δώσει προσωπικά στοιχεία και εσείς επιθυμείτε να τα αποσύρετε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ανωτέρω διεύθυνση και εμείς θα ανταποκριθούμε στο μέτρο του δυνατού στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

To web site  πιθανώς θα περιέχει συνδέσμους (links) με άλλα sites. H εταιρεία μας δεν φέρει ούτε αναγνωρίζει ευθύνες για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου αυτών των sites. Eξάλλου, μερικές από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο μπορεί να περιέχουν "cookies", δηλαδή στοιχεία που μπορεί να σταλούν στο δικό σας web browser και να αποθηκευτούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, πράγμα που επιτρέπει στον server μας να σας "αναγνωρίζει" όταν επισκέπτεσθε το web site μας στο μέλλον. Οι περισσότεροι web browsers μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μη δέχονται cookies ή να σας ειδοποιούν σε περίπτωση που σας αποστέλλεται κάποιο cookie. Μπορεί να χρειαστεί, αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή από νομικές ή πολιτικές έρευνες, προσωπικά σας στοιχεία να δοθούν στη δημοσιότητα.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Τυχόν τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν αμέσως μέσω αυτών των σελίδων του διαδικτύου.

Real time web analytics, Heat map tracking